Om Hejlo

Hejlo er designet som en skreddersydd, sikker og anonym chatløsning primært rettet mot mot ideelle organisasjoner som yter hjelp og støtte til mennesker i krevende livssituasjoner.

Hejlo gir organisasjoner en mulighet til raskt å kunne etablere et godt og effektivt lavterskeltilbud. Løsningen kan enkelt tilpasses organisasjonens behov og grafiske profil.

Det har fra starten av vært en målsetting at Hejlo skal være en løsning som er brukervennlig for både støttesøkende og frivillige, og enkel å integrere i organisasjonens egne nettsider.

Chatløsningen har en rekke nyttige funksjoner som strukturerer og forenkler oppgavene til organisasjonens frivillige, legger til rette for kompetansedeling og samhandling, styrker organisasjonens tilstedeværelse på nett og bl.a. har muligheter for statistikk og rapportering.

Hejlo tilrettelegger for sikre, anonyme fortrolighetsrom og trygg 1-til-1-dialog online, og ivaretar alle hensyn og forpliktelser etter gjeldende nordisk og europeisk regelverk. Chatten er under kontinuerlig utvikling og forbedres fortløpende med nye tilpasninger og funksjoner.

Hejlo er utviklet av Noop ved Andreas Jøssang, som har lang erfaring med utvikling av nettsider og programvare, skreddersydde applikasjoner, intranet og web-applikasjoner.

Noop har i mer enn 15 år utviklet og driftet nettsidene til en rekke organisasjoner innen solidaritets-, frivillighets- og bistandsfeltet.