Hejlo chat

flere organisasjoner

Hejlo er spesielt utviklet med tanke på ideelle organisasjoner. Chat flere organisasjoner er rettet mot paraplyorganisasjoner eller en organisasjon som tilbyr chat til ulike målgrupper.

All funksjonalitet er valgfri og konfigurerbar, og omfatter:

Flere organisasjoner

En paraplyorganisasjon kan ha en chat for hver organisasjon. Disse kan administreres fra en plass og all statistikk kan vises samlet.

Integrert åpningstid

Hejlo chat kan for paraplyorganisasjoner bruke et eksternt API for å definere åpningstider for de ulike chattene.

Tilpasset grafiske profil

De ulike chattene kan enten ha egen grafisk profil eller hente f.eks. logo og farger fra et eksternt API.

Integrert innlogging

Hejlo kan integreres mot eksterne systemet for at brukere som svarer på chatten kan slippe å ha egne brukernavn og passord i chatten via enkeltpålogging (single sign-on, SSO). Integreringen kan f.eks. være rettet mot Active Directory (SAML), Office 365 eller andre systemer.,

All annen chat funksjonalitet

Hejlo chat for flere organisasjoner har alle andre chat funksjoner som finnes i Hejlo chat.