Hejlo melding

Hejlos meldingsapplikasjon gjør det mulig å sende og besvare meldinger i nettleseren. I motsetning til epost sikrer meldingsapplikasjonen anonymitet for den besøkende.

Støttesøkende registrerer seg med en bruker og får en egen postkasse. Her kan de sikkert sende meldinger til organisasjonen.

Det er en egen side for organisasjonen der frivillige kan logge seg inn og besvare meldingene. Der vil det tydelig fremgå hvem som har ventet lengst på svar.

En støttesøkende kan sende mange meldinger og få mange svar.
Det er valgfritt hvor lenge denne historikken skal lagres.

All funksjonalitet er valgfri og konfigurerbar, og omfatter:

Ventetid

Det kan angis en svarfrist på meldingene. Etter at svarfristen har gått ut, blir det tydelig at meldingen må besvares.

Godkjenning

Før et svar sendes av en frivillig er det mulig å angi at svaret skal godkjennes av en annen frivillig. Dette kvalitetssikrer kommunikasjonen. De frivillige har et kommentarfelt de kan bruke i denne godkjennelsesprosessen.

Anonym avsender

Avsender i organisasjonen er alltid anonym. Det kan avsender også være overfor andre frivillige. Dersom en støttesøker skrive mange meldinger og får mange svar, så kan ikke den frivillige se hvem som har besvart meldingene tidligere, kun lese historikken.

Fast oppfølging

En støttesøkende kan tilordnes til en frivillig. Dette kan f.eks. gjøres av en koordinator, slik at den frivillige vet hvilke meldinger som skal besvares.

Statistikk

Organisasjonen har mulighet til å føre statistikk på bestemte tema. Det er opptil organisasjonen selv hva den ønsker å få svar på, typisk alder, kjønn, ulike problemstillinger osv. Det kan genereres egne statistikkvisninger med grafer over antallet meldinger, tematikk, svar o.a.

Innstillinger

Det er flere ulike innstillinger i systemet, f.eks. hvor lang svartiden skal være, hvem som har tillatelse til å se svarene, om den frivillige skal varsles på e-post når det kommer nye meldinger osv.